Ивановски скални църкви

На 21 км югозападно от гр. Русе, недалеч от с. Иваново, високо в отвесните скали над река Русенски Лом, са издълбани църкви и монашески килии, сътворени през XII век. По това време тук е имало над 40 скални храма и около 300 помещения за монаси отшелници. Това са били последователи на исихазма, които се уединявали и самовглъбявали, с цел възвисяване на духовността. Прехранвали са се с горски плодове и корени.

В местността “Господев дол” са запазени изсечени на височина 32 м от земята помещения, покрити със стенописи. В отвора на скалата се вижда образа на благославящия Христос, а в олтарната ниша са изписани библейски сцени –“Успение Богородично”, ”Възнесение” и “Слизане в ада”.

В местността “Писмата” има две оцелели църкви. В едната е запазен стенописа “Видението на Петър Александрийски”, а в другата, която е полуразрушена „Затрупаната църква“, има интересни фрески, като ктиторския портрет на цар Иван Асен II-ри и “Събор на архангелите”.

Най- значима от групата скални църкви е \"Св. Богородица\". Предполага се, че цар Иван Александър е бил дарител и основател на тази църква. Тя е издълбана в скалата на 38 метра височина. Тук са сцените “Животът на Йоан Кръстител”, “Обесването на Юда”, “Страстта Христова”, както и образи на светци. Рисунките са в стила на Палеологовия Ренесанс от Византия и се отличават с хармонично подбирани багри и одухотвореност на образите.

Ивановските скални църкви са признати от ЮНЕСКО като ценен исторически паметник.

През 2004- та година, по проект осъществен от Oбластна администрация Русе и финансиран от EC по програма PHARE, целият комплекс беше обновен за туристи.

©2005 visit.BG

Хотели в околността