Проекти

Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма - Иновации и конкурентоспособност

Проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Бенефициент: СЪНИ ТУРС ООД

Номер на договор: BG16RFOP002-2.092-0042-C01

Обща стойност: 248 735.67 лв., от които 211 425.32 лв. европейско и 37 310.35 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.

Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма - Иновации и конкурентоспособност

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: СЪНИ ТУРС ООД

Номер на договор: BG16RFOP002-2.077-0368-C01

Процедура: BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обща стойност: 150 000 лв от които 127 500 лв, европейско и 22 500 лв национално съфинансиране

Начало: 03.02.2021 г.

Край: 03.05.2021 г.