Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно условията за ползване! Ако пристъпите към ползване на сайта, Вие автоматично се съгласявате с посочените по- долу условия!

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА

Този уеб-сайт е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба.
Съдържанието и информацията в него са собственост на Съни Турс ООД.
Главното условие да използвате този уеб-сайт е да не използвате съдържанието му за каквито и да били комерсиални или не- лични цели (преки или косвени).
При тези условия Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, публикувате, лицензирате, продавате или препродавате каквато и да била информация, продукт или услуга, произлезли от този уеб-сайт без писменото съгласие на Съни Турс ООД.

    Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:
  • копирате информация от този уеб-сайт използвайки автоматична или ръчна обработка за каквито и да било цели без писменото съгласие на Съни Турс ООД
  • използвате средства за ограничаване или предотвратяване достъпа до този уеб-сайт
    ВРЪЗКИ СЪС САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
  • Този сайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове които са собственост и се поддържат от трета страна.
  • Съни Турс ООД не носи отговорност за съдържанието разпространено чрез който и да е подобен сайт.