Политика на Съни Турс за защита на личните данни

Съни Турс ООД (наричано по-долу Съни Турс), седалище гр. Трявна 5350, ул. Индустриална 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 107567068, регистрирано по ЗЗДС с BG107567068, удостоверение за регистрация като Туроператор и Туристически агент N 05447/2005 г. Национален телефон: 0700-1-5522 (на цената на един разговор), Електронна поща: info@visit.bg; Адрес за контакт - Велико Търново, ул. Ильо Войвода № 8, партер

В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на Съни Турс за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни на сайта visit.BG или в офисите на Съни Турс е напълно доброволно.

  Важно е да Ви информираме, че:
 • Услугите предлагани от Съни Турс са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Съни Турс на непълнолетни лица. Съни Турс се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
 • Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
 • Съни Турс НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!
 • Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашите сайтове или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Съни Турс като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
  Защо събираме данните Ви?
 • Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
 • Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
 • Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.
  Какви лични данни обработваме и от кого?
 • Посетители на сайтовете собственост на Съни Турс.
 • Посетител е всяко лице заредило сайтовете на Съни Турс в уеб браузъра си.
  Категории лични данни събирани от Съни Турс:
 • Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
 • Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
 • Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на Съни Турс. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
 • Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.
  Емейл абонати - newsletter
 • Тип на личните данни обект на обработка - email.
 • Цел на обработката – създава се бюлетин съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции и игри от страна на Съни Турс. Бюлетина генериран от Съни Турс, не използва посредници или външни доставчици на услуга за генериране на бюлетини.
 • Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на Съни Турс.
 • Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).
  Потребители (Клиенти), които са се регистрирали в сайта visit.BG
 • Категории данни които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес.
 • Цели на обработването: улесняване на пускането на заявки и осъществяване на резервации от страна на потребителя. Автоматично попълване на формите за запитвания, както и допълнителна функционалност по абонамент за определени обекти и оферти от списък с избрани такива.
 • Срок на съхранение: до 10 години.
 • Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.
  Потребители попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта visit.BG)
 • Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.
 • Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
 • Срок на съхранение: 10 години
 • Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.
  Клиенти на Съни Турс, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.
 • Цели на обработването: Сключване на договор за Организирано пътуване или договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
 • Срок за съхранение: 10 години.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.
  Хотелиери, Туристически агенции и други контрагенти на Съни Турс
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕИК, Адрес, Телефонен номер, e-mail и др.
 • Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Съни Турс и контрагентите, Сключване на договори, Бизнес комуникация.
 • Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор.
  Кой друг може да получи данните Ви?

  Съни Турс при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:

 • има изрично съгласие от ваша страна;
 • има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
 • Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Съни Турс - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Съни Турс извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.
  Какви са Вашите права?
 • При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
 • За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: info@visit.bg.
 • Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин.
 • Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
 • Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
 • Съни Турс не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашите сайтове имат външни препратки.
 • Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от Съни Турс. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайтовете ни и отказ от използване услугите на Съни Турс.

  Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта visit.BG.

  Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

  Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

ТОП ОФЕРТИ