Музей Параход Радецки

Национален музей Параход Радецки в гр. Козлодуй е изцяло свързан с Ботевата тематика.