Ропотамо

На 12 км южно от Созопол може да посетите резерват \"Ропотамо\". Той е с площ 1 000 ха и се простира около двата бряга на река Ропотамо. Реката не е голяма и не поразява с буйни води и водопади, а цялата и красота идва от великолепната лонгозна гора и красивите водни лилии. Лонгозът е един поразяващ с красотата си девствен растителен свят. Ропотамо се образува от рекичките Росенска и Церовска, извиращи от Странджа планина и има обща дължина 50 км В горното си течение реката е сладководна, но след няколко километра тя става солена. Бреговете на Ропотамо са много живописни. В началото стръмните и терасирани склонове са обвити в зеленина, изпод която на места се показват уединени скали. Между тях най- причудливото скално образувание е \"Лъвската глава\". Високи брястове, ясени, явори и други видове дървета са се вплели и надвесили клони над спокойните води. По тях пълзят диви лози, бръшлян и други увивни растения. Те създават илюзията за екваториална гора.

В долното си течение водите се разливат нашироко и образуват сочни ливади или непроходими мочурища, обрасли с блатна тръстика и водни лилии. Колкото повече се приближава до морето, бреговете са обвити от гъста зелнина. Така се очертава най-красивата част на реката - лиманът, заобиколен от гори, зелени хълмове и пясъчни дюни. Реката е богата на риба - кефал, попчета, шаран, мряна и др. В парка обитават редки птици, диви свине, сърни, елени и др.

Резерват \"Ропотамо\" включва в себе си няколко по- малки резервата: резерват \"Водни лилии\", резерват \"Змийския остров\", резерват \"Аркутино\" и резерват \"Морски пелин\".

В резервата \"Змийския остров\" са защитени няколко вида кактуси. Там има изобилие от птици и змии.
Резерват \"Аркутино\" е блато - лагуна, чиято растителност е от тръстика, папур и бяла водна лилия.
Резерват \"Морски пелин\" е прочут с богатото находище на морски пелин, който се използва във фармацевтичната промишленост.
Резерват \"Водни лилии\" е на площ от 14 ха и обхваща част от старото корито на реката.
Пътят за блатото Вельов вир минава под сенчест тунел от дървета и увивни растения. По водите му стотици нежнобели и жълти цветове на водни лилии върху големи яркозелени листа предлагат незабравима гледка, от която погледът трудно се откъсва.

Посещавайки резервата \"Ропотамо\", ще можете да се докоснете до чиста и непокътната природа, да се насладите на нейното великолепие.

©2005 visit.BG