Пещера Духлата

Пещера Духлата, наричана още Боснешка пещера е разположена по десния бряг на река Струма, на 1-2 километра североизточно от село Боснек.
Името и произлиза от постоянни входящи и изходящи въздушни течения, характерни за старата и част. Тя е най-дългата пещера в България – над 18 км. Представлява сложен лабиринт от тунели, галерии, подземни езера и водопади, разположени на 7 етажа. В недрата и могат да се видят всевъзможни карстови образувания – сталактити, сталагмити и сталактони, изградени в причудливи форми, плод на действието на водните капки. Много от тях имат различни наименования – Каменната глава, Китовата уста, Синтровото мазе и т.н.
В дълбочина пещерата достига до около 53 м. и освен изключително красива за човешкото око, тя е и доста опасна за неподготвени любители пещерняци. Въпреки опасностите които крие, Духлата винаги е привличала наши и чуждестранни професионалисти и непрофесионалисти спелеолози. През годините доста пъти е обмисяно как най-дългата и красива пещера в България да бъде превърната в атракция за туристите. За публичен достъп се подготвя най–красивата част от пещерата – Тронните зали.
През 1962 г. пещера Духлата е обявена за природна забележителност.