Крепост при с. Мезек

Византийската крепост при с. Мезек- Неутзикон е една от добре запазените средновековни крепости в Родопите.