Глухите камъни

Скален култов тракийски комплекс Глухите камъни се намира на няколко километра от село Малко Градище в Родопите.