0700-1-5522 visit.BG

Глухите камъни

Скален култов тракийски комплекс Глухите камъни се намира на няколко километра от село Малко Градище в Родопите.