Камчия

Прочутият резерват \"Камчия\" отстои на 30 км южно от град Варна. Сред него тече голямата река Камчия. Тя непрекъснато издига пясъчна преграда и често водите на реката се разливат из долината. По този начин се е създала и израсла онази буйна растителност, която представлява величествена гора от гигантски дървета, обвити с увивни растения - повет и бръшлян. Гората е изключително гъста, като на места слънцето едва пробива през нея с лъчите си. Така се е създал Лонгоза - същинска девствена джунгла, в която растат над 40 вида дървета. Най- внушителни са старите брястове, ясени, дъбове и кленове. Старото корито на реката оставя заблатени територии, които се наричат \"азмаци\". Те дооформят тайнствения вид на гората, надвесила клони над жълтеещите се води. По бреговете им има папур, тръстика, жълти и сини перуники, а водите блестят от сребърните звънчета на блатните лютичета, а сред тях с царствена красота се открояват белите цветове на водните лилии. Прелестта на този кът привлича голям брой любители на красивата природа и природоизпитатели. В него може да се наблюдават изключително редки видове от нашата флора и фауна. Тази екосистема има уникални висши растения, които наброяват около 200. Много от тях са включени в Червената книга на България. Късането на цветя и храсти тук е строго забранено. Във водите на реката се срещат 25 вида риби. Рибното богатство на Камчия в Лонгоза е причина да възникне малко рибарско селище, за жителите на което основен поминък е риболовът. Освен това, тук се срещат 14 вида земноводни и влечуги, редки видове птици, размножаващи се в резервата, най- интересни от които са червеният щъркел, големият ястреб, осоядът и др. Всички те са защитени от Бернската конвенция за опазване на дивата европейска природа.

Северно от устието на Камчия се намира плажна ивица с хубав пясък, която е любимо място на много хора от град Варна. Морето тук е плитко и удобно за къпане, а водата е с по- малка соленост, поради вливането на реката.

За да стигнете до резервата, се пътува по международния път Е 87. Сред горите има асфалтирани пътни артерии и много къмпинги, почивни бази и хотели.

©2005 visit.BG

Хотели в околността

Св. Константин и Елена
Св. Константин и Елена
Гранд Хотел Варна
Св. Константин и Елена
Гранд Хотел Варна
Гранд Хотел Варна
Гранд Хотел Варна
Св. Константин и Елена
Св. Константин и Елена