Ягодинска пещера

Ягодинската пещера е една от дългите български пещери и се намира в Родопите на около 3 км от с. Ягодина.