Връх Мусала

Връх Мусала - 2925 м. в Рила е най-високият връх в България и на Балканския полуостров.