Снимки и видео от Първомай

Все още не разполагаме със снимки и видео от Първомай