Снимки и видео от Шипка

Все още не разполагаме със снимки и видео от Шипка