Снимки и видео от Стара Загора

Все още не разполагаме със снимки и видео от Стара Загора