Снимки и видео от с.Царева Ливада

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Царева Ливада