Снимки и видео от с.Дебели лаг

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Дебели лаг