Снимки и видео от с.Годлево

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Годлево