Снимки и видео от с.Жеравна

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Жеравна