Снимки и видео от с.Лещен

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Лещен