Снимки и видео от с.Могилица

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Могилица