Снимки и видео от с.Нисово

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Нисово