Снимки и видео от с.Нова махала

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Нова махала