Снимки и видео от с.Орешак

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Орешак