Снимки и видео от с.Пороище

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Пороище