Снимки и видео от с.Средни колиби

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Средни колиби