Снимки и видео от с.Стойките

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Стойките