Снимки и видео от с.Усойка

Все още не разполагаме със снимки и видео от с.Усойка