Мадарски конник

Намира се на 1,5 км източно от село Мадара Шуменско. Това е средновековен каменен релеф, разположен на височина 23 метра върху отвесна скала на Мадарското плато. Той е единствен в Европа и е обявен от ЮНЕСКО за паметник със световно значение.

В центъра на релефната композиция е изобразен конник в естествена големина, обърнат надясно. Той промушва с копие лежащия в краката на коня лъв. След конника има бягащо куче. Сцената вероятно отразява важни исторически събития и дава представа за ранното средновековно българско пластично изкуство. Предполага се, че изображението е на хан Тервел, защото композицията е допълнена с три групи надписи – хроники. Най – горният е от времето на хан Тервел и датира от 8 век, а двата по-долу са: в ляво на хан Кормисший (VIII век), а в дясно на хан Омуртаг (IX век).

Целият археологически резерват “Мадара” е осеян с много забележителни доказателства за човешко присъствие по тези земи още от най- ранна епоха (4 000 г. преди новата ера). Високи и непристъпни скали заграждат от двете страни неголямо и лесно охраняемо плато. Много пещери, скални образувания, пищна растителност- всичко това привлича човека още от древността.

©2005 visit.BG

Хотели в околността