Стария Пловдив

Старият Пловдив е разположен на територията на древното Трихълмие в гр. Пловдив.

Хотели в околността