Белоградчишки скали

Белоградчишките скали са красиви скални образувания, разположени в подножието на Западна Стара планина на 185 км от столицата София и 65 км от град Монтана. Обхващат обширна територия с площ около 80 квадратни километра в близост до град Белоградчик.

Скалите са изградени от внушителни пясъчници и варовикови натрупвания с червеникави, сиви и жълти оттенъци. В продължение на около 200 милиона години, под действието на естествените природни сили, са изваяни от природата скулптури, приличащи на хора и животни. Наименованията на всяка скална фигура са плод на народната фантазия.

Централната група скали е разположена южно от Белоградчик и тук са най- интересните образувания: Ученичката, Дервишът, Мечката, Кукувицата, Овчарчето, Гъбите, Камилата, Конникът, Червената стена, Мадоната, Монасите и др.

Втората група е разположена западно от града и скалите тук имат алпийски вид. Най-известни са Борич, Збеговете, Еркюприя.

На около 4 км източно от Белоградчик се намира третата група, която обхваща скалите около Липенишката пещера.

В четвъртата група е известният Боров камък, обявен за природна забележителност.

Причудливите приказни форми са в унисон с многообразния растителен и животински свят. Всичко това превръща Белоградчишкия район в неповторим по красота и уникалност.

©2005 visit.BG