Пещера Снежанка

Пещера Снежанка - разположена е в Западните Родопите на около 5 км. от гр. Пещера.