0700-1-5522 visit.BG

Свещарска гробница

Свещарска гробница - намира се на 43 км. от Разград и на 3 км югозападно от село Свещари.