Свещарска гробница

Свещарска гробница - намира се на 43 км. от Разград и на 3 км югозападно от село Свещари.