Перперикон

Перперикон е светилище, извисяващо се на скален връх с кота 470 м, разположено в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния град Кърджали. В подножието му се намира село Горна крепост, край което тече Перперишката река, вливаща се наблизо в язовир “Студен кладенец”. По поречието на реката са разположени археологически обекти от различни епохи, подредени около естествения център Перперикон.

Перперикон се състои от четири основоопределящи части, представляващи съвършена композиция от новокаменната епоха:
-Мощна крепостна стена.
-Акропол- изграден от огромни каменни блокове, разположен в най- високата част на хълма.
-Дворец- изсечен в скалите и заемащ площ от 10 000 кв.м.
-Северно и южно предградия- представляващи малки улички в скалите, жилищни сгради и храмове.

Хилядолетия назад Перперикон е приютявал различни поколения, оставили отпечатък върху скалите. В новокаменната епоха (края на VI век- началото на V век пр.н.е.) Перперикон е представлявал оголен скален масив. Хората не познавали сечивата, затова са оставяли скалната обработка на природните стихии- вода, вятър, дъжд. Така за Перперикон се заговорило не като за селище, а за обожествена скала. В по- късен етап, усъвършенствайки сечивата, римляните и траките отнемали все по- големи повърхности от скалните масиви и претворили камъка в крепостни стени, зидовете на които са създадени без никакъв свързващ материал. Перперикон преживява своя първи разцвет с Троя и Микена. От този период са и хилядите скално изсечени паметници, представляващи олтарни ниши, канализационна система, гробници. Някой от каменните олтари са се използвали за жертвоприношения, както на животни, така и на хора.

Археологическите открития при разкопките на Перперикон крият мистика от античността за храма на Дионис в Родопите.

©2005 visit.BG